Spletna stran Mi Smo ŠDL je bila arhivirana in bo zbrisana ob preteku domene, 24. 03. 2022, izbrisana.

Background

Mi smo ŠDL!

Dovolj je bilo. Mi smo ŠDL. Mi bomo odločali, kako želimo živeti.

Za kaj si prizadevamo?

Za izboljšanje pogojev bivanja

Vključenost študentov v oblikovanje domskega reda in pomembne odločitve o delovanju ter prihodnosti zavoda.

Proti nadzoru stanovalcev

Varnostna služba nima kaj iskati v študentskih domovih. Z njimi se varnost ni izboljšala, večina študentov pa ima slabe izkušnje. Hočemo 24 urno dežurstvo!

Za študentsko samoupravo

Študentje naj sami oblikujemo in organiziramo skupnosti, v katerih bivamo. Uprava naj samostojnost podpira, ne zatira.

Kdo smo?

Mi smo ŠDL smo civilna iniciativa, ki je nastala na pobudo študentov, ki prebivajo v študentskih domovih v Ljubljani. Nastala je v letu 2016, ko smo stanovalci začeli opozarjati na določene težave in napake delovanja uprave, a je s časom zamrla. S prihodom korona krize pa je kriza postala očitna tudi v zavodu ŠDL in začutili smo potrebo, da iniciativo oživimo.

Z našim delovanjem želimo preprečiti represijo uprave, ki je v zadnjih letih vedno bolj prisotna. Žal vodstvo zavoda ne deluje v prid nam študentom in nas ne vključuje v oblikovanje odločitev, ki močno vplivajo na naše življenjsko okolje. Želimo, da je glas študentov slišan, da se upoštevajo predlogi stanovalcev, ne pa da uprava s svojimi ukrepi in idejami samovoljno kroji naša življenja. Nočemo, da nam pravila za bivanje postavljajo posamezniki, ki nimajo stika s tem kako je bivati v študentskem domu. ŠDL naj bi deloval v dobro prebivalcev, nas aktivno vključeval v svoje delovanje in spodbujal različne obštudijske dejavnosti ter ustvarjanje domskih skupnosti. Žal pa realnost ni taka, v času epidemije je postalo še bolj očitno, da vodstvu dobrobit študentov ni na prvem mestu. Študentov uprava ne obravnava kot odrasle, odgovorne posameznike, kar tudi smo. To se kaže z večanjem nadzora prebivalcev s strani varnostnih služb, z nesmiselnimi (oz. celo neživljenjskimi) pravili in z zatiranjem študentske samouprave.

Mi smo ŠDL predstavlja bistvo študentskega življenja. ŠDL ustvarjamo mi, posamezniki iz najrazličnejših okolij, ki se v domu poleg študijske snovi učimo tudi sobivanja v tej edinstveni skupnosti. Naj vsak študent začuti, da študentski dom ustvarjamo njegovi prebivalci, ne pa uprava. ŠDL smo jaz, ti, tvoj cimer in tisti tihi fant na koncu hodnika. Čeprav se generacije menjajo, ideja pojma »biti študent« ostaja ista. Želimo, da ta ideja ne umre in da študentski dom v pravem pomenu besede začutijo tudi generacije, ki pridejo za nami.

* Večina zahtev, ki jih želimo doseči, se nanaša na pokoronski čas. Razumemo, da trenutna situacija ne omogoča običajnega načina življenja v domovih in da je zdravje stanovalcev na prvem mestu. Težave, ki jih izpostavljamo, so se pojavljale že pred epidemijo, dogajanje v času korone je bilo le kaplja čez rob.